młotek sędziowski

 

Kompleksowa obsługa prawnicza

Świadczę kompleksową pomoc prawną, która obejmuje:

•  udzielanie porad prawnych,
•  sporządzanie wniosków i pism procesowych,
•  przygotowywanie projektów umów i aktów prawnych,
•  wydawanie opinii prawnych,
•  reprezentację przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej.

 

 ikona rodzina

Prawo rodzinne i cywilne

Jedną z moich specjalizacji jest prawo rodzinne i cywilne. Pomagam Klientom indywidualnym w sprawach: rozwodowych, alimentacyjnych, o ustalenia władzy rodzicielskiej oraz o zasiedzenie, zachowek, odszkodowanie, rękojmie, zniesienie współwłasności i eksmisję.


 ikona kajdanki

Prawo karne

Kolejnym obszarem działalności mojej Kancelarii Adwokackiej jest prawo karne. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko nieuczciwym kontrahentom i pracodawcom oraz związanych z:

•  wypadkami drogowymi,
•  groźbami i zastraszaniem,
•  fałszerstwem,
•  stalkingiem,
•  gwałtami i przemocą w rodzinie.


 ikona księga

Prawo pracy

Prawo pracy to trzecia gałąź prawa, w której się specjalizuję. Pomagam w takich sprawach jak: rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, naruszenie zasad wynikających z zawartej umowy, złamanie klauzuli dotyczącej zaufania poufności, mobbing, dyskryminacja, zaległości w wypłacie wynagrodzenia, wypadki przy pracy oraz uzyskanie odszkodowania od pracodawcy.

Świadczone usługi kieruję zarówno do Klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Pomagam na każdym etapie prowadzonej sprawy – począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez główne, aż po wykonawcze.

W celu zasięgnięcia pomocy prawnej proszę o bezpośredni kontakt z moją Kancelarią Adwokacką.

Poznaj nas - przejdź do strony O kancelarii

Zobacz